Tel: 02/62316144

Náš Tím

MUDr.Branislav Dlugoš

Vedúci lekár ambulancie

  

 

 

 

Odborné školenia:Urologicko - gynekologický kurz v Prahe 

                                 Kurz laparoskopie s DaVinci  Robotom v Univerzitnej nemocnici  Banská Bystrica, Slovenská republika

                                 Kurz gynekologickej onkológie v Univerzitnej nemocnici Banská Bystrica, Slovenská republika

                                 Laparoskopický kurz Gynekologicko pôrodníckej Univerzitnej nemocnici v  Olomouci, Česká republika

                                 Laparoskopický kurz Gynekologicko pôrodníckej Univerzitnej nemocnici v Prahe, Česká republika

                                 Kolposkopie – Kurz Gynekologicko pôrodníckej Univerzitnej nemocnici v Prahe, Česká republika

                                 Ústav pre starostlivosť o matku a dieťa Podolie v Prahe, Česká republika

                                 Certifikát nemčiny B2 /Inliqua – Nitra, Slovenská republika

Doterajšia prax:  Vedúci oddelenia gynekologicko - pôrodníckej Kliniky Waren-(Výučbové pracovisko kliniky Rostock )

                               Primár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia Mělník, Česká republika

                               Zástupca primára Nemocnica Sokolov, Česká republika

                               Primár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia Bánovce nad Bebravou

                               Sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nitre

                               Lekár záchrannej služby Nitra

 

Slovenská republika :Praktikum, Klinika Chirurgie Martin,Praktikum, Oddelenie Interné Čadca,Európska Atestácia Gynekológia a pôrodníctvo, Slovenská republika

Zahraničie :Approbationsurkunde in Deutschland,Facharzt Anerkennug in Deutschland,

    Bc. Gabriela Škurlová

    narodená 30.05.1992 Stredná zdravotnícka škola

     

    IMG_3757