Tel: 02/62316144

O nás

Važené pacientky,

každá žena potrebuje odbornú gynekologickú  strostlivosť.

V našej amulancii kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a aby sa v našej ambulancii pacienti

citili príjemne a  návšteva gynekológa nebola pre nich stresujúcim zážitkom.

Nové diagnostické a liečebné postupy,moderné diagnostické prístroje sú u nás samozrejmosťou.

Veríme, že indiduálnym prístupom a odbornou úrovňou Vás uspokojime.

 

Služby:

 

Gynekológia:

 

 • Prvé vyšetrenie v gynekologickej ambulancii od 15 roku
 • preventivna gynekologická prehliadka vrátane vyšetrenie prsníkov + UZV vyšetrenie ženských  orgánov
 • Kolposkopické vyšetrenie + rozšírena špecializovaná kolposkopia s možnosťou odobratia vzorky na histologické vyšetrenie
 • Onkocytologiké vyšetrenie + špeciálna LBC/ lquid basic cytológia/
 • Zabezpečenie mamografického  vyšetrenia a UZV vyšetrenia prsníkov
 • Laboratórne vyšetrenia+kultivačné vyšetrenia+špeciálne kultivačné vyšetrenia na infekcie HPV /Human papiloma virus/
 • Liečba zápalov, vaginalnych infekcii,
 • Liečba, poradňa pre klimakterické obtiaže
 • Poradňa pre antikoncepciu
 • Diagnostika a liečba bolesti brušných orgánov
 • Poradňa pre pacientky s  urogynekologickými obtiažmi
 • Diagnostika a liečba neplodnosti
 • Predoperačné konzultácie, priprava k operacii a možnosť operačnej liečby a pooperančj starostlivosti v Nemocnici ISCARE Bratislava,Nemocnici TGM Hodonin ČR,Nemocnici Malacky ,v ktorých robíme gynekologické operácie laparoskopickou technikou
 • Liečba ochorení vysokými dávkami vit.C Injektopas
 • HPV vakcinácia, onkomarkery

 

Tehotenstvo:

 

 • Diagnostika tehotnosti
 • Skríningove zobrazenie plodu v 12,20,30 týždni tehotenstva
 • Meranie NT / šijove prejasnenie/
 • Zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty pupočníka, plodovej vody
 • Určenie pohlavia plodu, hmotnosti plodu
 • Cervikometria/meranie dĺžky krčku maternice/
 • Ultrazvukové vyšetrenie farebným dopplerom -prietok krvi v pupočníku plodu
 • 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie – trojrozmerné zobrazenie plodu v aktuálnom čase
 • Záznam vyšetrenia dieťaťa na CD/USB
 • CTG-kardiotokografický záznam srdečných oziev plodu a kontrakčnej činnosti maternice