Tel: 02/62316144

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny :    Pondelok:

  • 13:00 – 18:30 hod 

Utorok

  •  08 : 00 – 15 : 00 hod                  

Streda:

  • 13:00 – 18:30 hod 

Štvrtok:

  • 08 :00 – 15:00 hod                      

Piatok:

  • 8:00 – 15: 00 hod 

  Krvné odbery :každý deň od 8:00 – 9:00