Tel: 02/62316144

Cenník

 

Vypísanie žiadosti na UPT 25,00 €
Vyšetrenie UVZ  pred UPT 25,00 €
LBC-Liquid Based Cytology-špeciálna onkologická cytológia 25,00 €
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky 35,00 €
Odstránenie  vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky 25,00 €
Vyšetrenie pac.bez zdrav. poistenia ak nejde o neodklad.zdrav.star      40,00 €
Odber biologického materálu na žiadosť pacienta  20,00 €
Posun men. cyklu na  žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie 15,00 €
Jednorázové chirurgické výkony 30,00 €
3D/4D UZV záznam na žiadosť pacientky 40,00 €
Fotografická dokumentácia z USG na žiadosť pacientky 10,00 €
UVZ vyšetrenie na žiadosť pacientky 20,00 €
Konzultácia bez zdravotnej indikácie 10,00 €
Jednorázové vyšetrovacie zrkadlo 2,00 €

 

Uprednostňujeme používanie jednorázových vyšetrovacích zrkadiel