Tel: 02/62316144

Cenník

 

 

LBC 25,00 €
UVZ vyšetrenie na žiadosť pacientky  20,00 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska 35,00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska 15,00 €
Posun menzes na žiadosť pacientky 25,00 €
Malý chirugický výkon na žiadosť pacientky 40,00 €
Odber biologického materálu na žiadosť pacienta  20,00 €
Vyšetrenie sex.prenos.ochorení na žiadosť pacientky 40,00 €
3D/4D vaginálne vyšetrenie na žiadosť pacientky  10,00 €
3D/4D vyšetrenie plodu v gravidite za trimester 100,00 €
Odber vzorky z cervixu-Punch biopsia 35,00 €
USG 4D morfológia na žiadosť pacientky /24.tt-26tt 50,00 €
Color 3D foto záznam UVZ 10,00 €
 Color 3D foto záznam na A4  

 Poplatok nekapitovanej pacientky, ktorá po vzájomnej dohode

chce na vlastnú žiadosť kapitovať v ambulancii /mimo rajonizácie

40,00 €
 Trisomy test  350,00 €
 Trisomy test XY 390,00 €

 Trisomy +

500,00 €
Odborná konzultácia nekapitovanej pacientky 40,00 €

 Jednorázové vyšetrovacie zrkadlo 

2,00 €

 Vyšetrenie mimo ordinačných hodín                                                  20,00 €

 

Uprednostňujeme používanie jednorázových vyšetrovacích zrkadiel