Navštivte nás s platnou kartičkou poistenca v čase ordninačných hodín . Ak je Vaša karta evidovaná ešte u iného gynekológa, je potrebné sa uňho vyradiť z evidencie. Aby Vás vyradil z evidencie obdržíte od nás žiadosť o vyradenie ktorú odovzáte svojmu bývalemu gynekológovi na základe ktorej nám zašle vašu zdravotnú dokumentáciu . Ďalší Mesiac na to sa môžete obiednať na vyšetrenie. Pacientky s preukazom EÚ Poisťovne nehradia za tieto pacientky kapitáciu, preto za vybrané výkony doplácajú podľa aktuálneho cenníka dostupného v ambulancií.