0940 656 300 gynekologiapetrzalka@gmail.com Poliklinika Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Kategória: Oznamy

Nadštandart LBC a HPV

V porovnaní s konvenčným sterom poskytuje : 1. Viac istoty, vyššiu presnosť cytologického vyšetrenia 2-4 násobne zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových ale aj glandulárnych lézii, v závistlosti od stupňa dysplázie , a to bez zníženia špecifity záchytu. 2.Jasnejšiu prognózu ďalšieho vývoja zachytených zmien Imunocytochemické vyšetrenia tej…

Trisomy test

TRISOMY test je neinvazívne prenatálne vyšetrenie (NIPT), ktoré dokáže určiť riziko troch najčastejších chromozómových porúch plodu z krvi matky – Downov, Edwardsov a Patauov syndróm so spoľahlivosťou 99 %. V prípade záujmu stanoví test aj pravdepodobné pohlavie plodu. TRISOMY test + je rozšíreným variantom TRISOMY…

Ako sa môžete u nás zaregistrovať?

Navštivte nás s platnou kartičkou poistenca v čase ordninačných hodín . Ak je Vaša karta evidovaná ešte u iného gynekológa, je potrebné sa uňho vyradiť z evidencie. Aby Vás vyradil z evidencie obdržíte od nás žiadosť o vyradenie ktorú odovzáte svojmu bývalemu gynekológovi na základe…