Zastupujúce zariadenie:

MUDr. Miroslav Kotek

Roľnícka 1

Bratislava Vajnory

Len súrne stavy !