0940 656 300 gynekologiapetrzalka@gmail.com Poliklinika Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Kontakt

AXAM, s.r.o.

Sídlo: Šustekova 2, Bratislava 852 16

IČO: 356896563
DIČ: 1070456341

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR odd: s.r.o Vl: 22795/B