Nový cenník od 01.06.2019

Cena manipulačného poplatku 10 € pri každom vyšetreni .

Naša ambualncia je súkromné zdravotnícke zariadenie ktorá venuje nadštandatný dohlaď nad starostlivosťou o naše pacienky , kde je zahnutý aj manažment pacientky :

  • objednávanie na orientačný čas
  • akútne ošetrenie bez objednávania – diskomfort, bolesť, krvácanie
  • informácie o výsledkoch telefonicky/mailom
  • administrátívne potrvdenia
  • Disponujeme najnovším ultrazvukovým vybavením . S novým utrazvukom GE Voluson S10 dokážeme získať kvalitné obrazy oboch častí orgánov , čo umožní vyhodnotiť tkanivovú štruktúru orgánov s použitím špeciálnych sonografických gélov.
  • V našej ambulanci používame výlučne jednorazový spotrebný materiál.
  • Našim pacientkám sprostredkúavme operatéra bez dodatočných príplatkov.
  • Poskytujeme odborný dozor špecialistu o pacientky ktoré plánujú tehotenstvo.
  • Vedenie antikoncepcie, ktoré zahrňuje aj odbery krvi.
  • V rámci prevencie vykonávame odber krvi

Veríme že s našom starostlivosťou dokážeme našim pacientkám poskytnúť nadštandartnú starostlivosť.