Balíky služieb

Základ
 • Výkony hradené verejným poistením
 • Použitie sterilizovaných kovových nástrojov
 • Bez elektronickej komunikácie
0
Štandard
 • Výkony hradené verejným poistením
 • Objednávanie na orientačný čas
 • Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
 • Jednorázový elektronický oznam výsledkov
 • Sms notifikácia s pripomienkou vyšetrenia deň vopred
 • Mailové potvrdenie vyšetrenia po objednaní
 • Elektronická konzultácia výsledkov
7
Prémium
 • Výkony hradené verejným poistením
 • Objednávanie na orientačný čas
 • Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
 • Jednorázový elektronický oznam výsledkov
 • Možnosť zasielania výsledkov MMG, USG prsníkov a iných mailom
 • Predpríprava žiadaniek na osobne vyzdvihnutie
 • Posielanie žiadaniek a výmenných lístkov mailom
 • Komplexná elektronická komunikácia pre vyhodnotenie zdravotného stavu (na základe výsledkov alebo uvedených symptómov)
 • Aktivácia konta pre odosielanie požiadavky na recept do našeho interného systému ( bez nutnosti písať mail alebo telefonovať)
 • Pripomienka vyšetrenia formou sms
 • Administratívne potvrdenia
 • Odborný dozor špecialistu o pacientky ktoré plánujú tehotenstvo
 • Mimo akútne stavy ( svrbenie v pošve, zhodnotenie výsledkov, atď.) bez objednávania
 • Vedenie antikoncepcie, ktoré zahrňuje aj odbery krvi.
 • V rámci prevencie možnosť požiadať o odber krvi
 • Hormonálny balík krvi
 • Telefonické konzultácie s lekárom na vyžiadanie
 • On-line objednávanie 24 hodín denne
50