0940 656 300 gynekologiapetrzalka@gmail.com Poliklinika Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Kategória: Oznamy

Prijímame nové pacientky

Môžete sa kedykoľvek v ordinačných hodinách zastaviť v našej ambulancii, aby sme si Vás zaregistrovali, a aby ste podpisali Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti .  Termín podpisu dohody si nemusíte vopred telefonicky dohadovať ani sa objednávať. My Vám vydáme žiadosť odstúpenie od dohody o poskytovaní zdrav….

Manažment – dobrovolný

Cena manažmentu je 50€ Naša ambualncia je súkromné zdravotnícke zariadenie ktorá ponúka nadštandatný dohlaď nad starostlivosťou o naše pacienky , kde je zahnutý aj manažment pacientky : objednávanie na orientačný čas akútne ošetrenie bez objednávania – diskomfort, bolesť, krvácanie informácie o výsledkoch telefonicky/mailom/sms administrátívne potrvdenia…

Nadštandart LBC a HPV

V porovnaní s konvenčným sterom poskytuje : 1. Viac istoty, vyššiu presnosť cytologického vyšetrenia 2-4 násobne zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových ale aj glandulárnych lézii, v závistlosti od stupňa dysplázie , a to bez zníženia špecifity záchytu. 2.Jasnejšiu prognózu ďalšieho vývoja zachytených zmien Imunocytochemické vyšetrenia tej…

Trisomy test

TRISOMY test je neinvazívne prenatálne vyšetrenie (NIPT), ktoré dokáže určiť riziko troch najčastejších chromozómových porúch plodu z krvi matky – Downov, Edwardsov a Patauov syndróm so spoľahlivosťou 99 %. V prípade záujmu stanoví test aj pravdepodobné pohlavie plodu. TRISOMY test + je rozšíreným variantom TRISOMY…