V porovnaní s konvenčným sterom poskytuje :

1. Viac istoty, vyššiu presnosť cytologického vyšetrenia
2-4 násobne zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových ale aj glandulárnych lézii, v závistlosti od stupňa dysplázie , a to bez zníženia špecifity záchytu.

2.Jasnejšiu prognózu ďalšieho vývoja zachytených zmien
Imunocytochemické vyšetrenia tej istej vzorky buniek zamerané na prognostické faktory, prípadnej ˵high risk “ HPV infekcie, p16, Ki 67 a HPV-L1, umožňujú spresnenie prognózy vývoja ochorenia.

3. Z jednej vzorky je možné detekovať HPV (human papilloma vírus ) , HSV (herpes simplex virus)

4. Menej opakovaných vyšetrení
Významne znižuje počet nečitateľných alebo suboptimálne čitateľných sterov .
Zvyšuje počet reprezentatívnych sterov vo vzťahu k endocervikálnym bunkám .

LBC je voľbou číslo 1 napríklad vo Veľkej Británii, Švajčiarsku či Nemecku. A práve v týchto krajinách umiera na rakovinu krčka maternice o polovicu menej žien ako u nás. Aj v USA prebieha až 90 % cytologických vyšetrení metódou LBC. Podľa zahraničnej štúdie*, ktorá porovnávala záchytnosť predrakovinových štádií krčka maternice pri cytológii, bola záchytnosť pri LBC vyhodnocovanej za pomoci počítačom riadeného automatického mikroskopu v porovnaní s „klasickou“ cytológiou 4-krát vyššia.

Táto metóda má naše doporučenie .