Upozorňujeme že všetky naše pacientky objednávame iba na termín.