0940 656 300 gynekologiapetrzalka@gmail.com Poliklinika Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Služby

Gynekológia

 • Prvé vyšetrenie v gynekologickej ambulancii od 15 roku
 • Preventivna gynekologická prehliadka vrátane vyšetrenie prsníkov + UZV vyšetrenie ženských  orgánov
 • Kolposkopické vyšetrenie + rozšírena špecializovaná kolposkopia s možnosťou odobratia vzorky na histologické vyšetrenie
 • Onkocytologiké vyšetrenie + špeciálna LBC/ liquid basic cytológia/
 • Zabezpečenie mamografického  vyšetrenia a USG vyšetrenia prsníkov
 • Laboratórne vyšetrenia+kultivačné vyšetrenia+špeciálne kultivačné vyšetrenia na infekcie HPV /Human papiloma virus/
 • Liečba zápalov, vaginalnych infekcii,
 • Liečba, poradňa pre klimakterické obtiaže
 • Poradňa pre antikoncepciu
 • Diagnostika a liečba bolesti brušných orgánov
 • Poradňa pre pacientky s  urogynekologickými obtiažmi
 • Diagnostika a liečba neplodnosti
 • HPV vakcinácia, onkomarkery

Tehotenstvo

 • Diagnostika tehotnosti
 • Skríningove zobrazenie plodu v 12, 20, 30 týždni tehotenstva
 • Meranie NT / šijove prejasnenie/, NB, BFR, DV, Triskusp. chlopňa
 • Morfológia plodu
 • Zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty pupočníka, plodovej vody
 • Určenie pohlavia plodu, hmotnosti plodu
 • Cervikometria/meranie dĺžky krčku maternice/
 • Ultrazvukové vyšetrenie farebným dopplerom -prietok krvi v pupočníku plodu
 • 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie – trojrozmerné zobrazenie plodu v aktuálnom čase
 • Záznam vyšetrenia dieťaťa na CD/USB
 • Neinvazívne skríningové vyšetrenia plodu/ Trisomy test /
Vážené pacientky

Každá žena potrebuje odbornú gynekologickú  starostlivosť. V našej ambulancii kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a aby sa v našej ambulancii pacienti cítili príjemne a  návšteva gynekológa nebola pre nich stresujúcim zážitkom. Nové diagnostické a liečebné postupy,moderné diagnostické prístroje sú u nás samozrejmosťou. Veríme, že individuálnym prístupom a odbornou úrovňou Vás uspokojíme.