TRISOMY test je neinvazívne prenatálne vyšetrenie (NIPT), ktoré dokáže určiť riziko troch najčastejších chromozómových porúch plodu z krvi matky – Downov, Edwardsov a Patauov syndróm so spoľahlivosťou 99 %. V prípade záujmu stanoví test aj pravdepodobné pohlavie plodu. TRISOMY test + je rozšíreným variantom TRISOMY testu, ktorý je obohatený na odhalenie ďalšých chromozomálných poruchy -Turnerov syndróm 45,X, Klinefelterov syndróm XXY, Syndrómy XYY a XXX, mikrodelečné syndrómy Riziko vzniku trizómií stúpa s vekom matky.

 

http://trisomytest.sk