TOMMOROW

Prenatálny test TOMORROW je nový test spoločnosti CGC Genetics, ktorý sa vykonáva z krvi matky a je založený na neinvazívnej metóde zisťovania prítomnosti trizómie chromozómov 21, 18 a 13 vo fetálnej DNA, na identifikáciu pohlavia plodu a na detekciu aneuploidií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY).

TRIZÓMIA 21

TRIZÓMIA 18

TRIZÓMIA 13

XXX

XXY

XYY

POHLAVIE

PLODU

MUŽSKÉ/ŽENSKÉ

Čo zahŕňa prenatálny test TOMORROW?

Detekcia trizómií chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a zisťovanie aneuploidií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY).

Včasná detekcia
Možno vykonávať už v 12. týždni gravidity.

Bezpečný
Neexistuje pri ňom riziko potratu, ktoré sa zvyčajne spája s invazívnymi zákrokmi.

Jednoduchý
Vyžaduje sa iba jednoduchý odber vzorky krvi bez predchádzajúcej prípravy.

Rozsiahly záchyt diagnóz
Detekcia najbežnejších syndrómov: Trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie aneuploidií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY).

Spoľahlivá analýza
Podiel falošne pozitívnych a falošne negatívnych výsledkov je nižší než 0,5 %1,2,3.

Image

339€