Cenník

Cenník

Balík Štandard

20 €

Balík Prémium

60 €

Vstupný poplatok ( konzultácia)

35 €

Urgentný termín do 7 dní na žiadosť pacienta

35 €

tehotenský balik

350 €

Administrátívny poplatok

35 €

Duplicitné vystavenie receptu na žiadosť bez zdravotnej indikácie

15 €

Potvrdenie o narodení dieťaťa

10 €

Kópia zdravotnej dokumentácie

50 €

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu

20 €

vystavenie opakovanej žiadanky na USG/MMG pre stratu/zabudnutie

20 €

Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia

20 €

Vystavenie žiadosti o “tehotenské”

20 €

Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku

100 €
Cenník Gynekológia

Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou  / rok   

20 €

Vystavenie receptu na HAK na žiadosť pacientky na 1 rok

20 €

Konzultácia bez zdravotnej indikácie

40 €

Folikulometria / 1 cyklus

30 €

Folikulometria / 1 cyklus/nekapitovaný pacient

60 €

LBC/balik štandard nie je zahrnutý/

30 €

USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad  rámec limitu hradeného poisťovňou

30 €

Vyšetrenie nekapitovanej pacientky 

100 €
Vybratie Stehov 15€
Odber biologického materialu /kultivácie,krv na žiadosť pacientky 30 €

Posun menzes na žiadosť pacientky 

15 €

Vyšetrenie sex.prenos.ochorení na žiadosť pacientky 

50 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska 45€

Cenník Tehotenstvo
Fotka plodu 15 €
oGTT – tehotenský test na cukrovku na žiadosť pacienta 50 €
Manžel/partner/každá dalšia osoba pri vyšetrení 20 €
Určenie pohlavia pri USG vyšetrení 20 €
Určenie pohlavia pri USG vyšetrení/nekapitovaný pacient 35 €
USG 4D morfológia na žiadosť pacientky  50 €
USG 3D/4D na žiadosť nekapitovanej pacientky

 

USB fotky plodu

100 €

 

20 €

USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad  rámec limitu

hradeného poisťovňou v gravidite  (4x USG hradená poisťovňou)

50 €
USG vyšetrenie/nekapitovaný pacient 100 €
Tehotenský balik

 

400 €
Cenník Genetika

Trisomy test

400€

Trisomy test XY

440 €

Trisomy test +

500 €

Trisomy complete

Trisomy complete+cystiská fibroźa

Trisomy complete+Smithov-Lemliho-opitzov syndróm

Trisomy complete+Smithov-Lemliho-opitzov syndróm +cystiská fibroźa

580 €

640 €

685 €|

745 €

VERAgene (Matka a Otec)

700 €

PRESENTIA BRCA 1/2

680 €

PRESENTIA PRSNIK A GYNEKOLÓGIA

780 €

Cenník Krvných odberov

Balík Prevencia +

15 €

TROMBO test ( antikoncepcia )

99 €
Balík “Aktívna žena” 25 €
“Intímny” balík odberov 20 €
Hormonálny Profil 50€
Základ
0
Výkony hradené verejným poistením
Použitie sterilizovaných kovových nástrojov
Bez elektronickej komunikácie
Prémium
60
Výkony hradené verejným poistením
Objednávanie na orientačný čas
Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
Informovanie o výsledkoch testov onkocytológie e-mailom, sms, prípadne telefonicky
Jednorázový elektronický oznam výsledkov
Možnosť zasielania výsledkov MMG, USG prsníkov a iných mailom
Predpríprava žiadaniek na osobne vyzdvihnutie
Neobmedzený počet balíkov Štandard
Posielanie žiadaniek a výmenných lístkov mailom
Komplexná elektronická komunikácia pre vyhodnotenie zdravotného stavu (na základe výsledkov alebo uvedených symptómov)
Aktivácia konta pre odosielanie požiadavky na recept do našeho interného systému ( bez nutnosti písať mail alebo telefonovať)
Pripomienka vyšetrenia formou sms
Odborný dozor špecialistu o pacientky ktoré plánujú tehotenstvo
Vedenie antikoncepcie, ktoré zahrňuje aj odbery krvi.
V rámci prevencie možnosť požiadať o odber krvi
On-line objednávanie 24 hodín denne
Garancia spätnej odozvy po ordinačných hodinách(zmeškaný hovor)
Štandard
20
Výkony hradené verejným poistením
Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
Informovanie o výsledkoch testov onkocytológie e-mailom, sms, prípadne telefonicky
Jednorázový elektronický oznam výsledkov
Sms notifikácia s pripomienkou vyšetrenia deň vopred
Elektronická konzultácia výsledkov

Platba možná len v hotovosti.