Cenník

Cenník
Balík Štandard7 €
Balík Prémium50 €
Vstupný poplatok ( konzultácia)20 €
Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku100 €
Kopírovanie/1 strana 5 €
Lekárske správy pre komerčné poisťovne10 €
Potvrdenie o narodení dieťaťa 10 €
Kópia zdravotnej dokumentácie 50 €
Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu 10 €
Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka na žiadosť pacienta 10 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia 20 €
Vystavenie žiadosti o “tehotenské”20 €
Cenník Gynekológia

Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou  / rok   

20 €

Vystavenie receptu na HAK na žiadosť pacientky na 6 mesiacov 

10 €

Konzultácia bez zdravotnej indikácie

10 €

Folikulometria / 1 cyklus

20 €

Kolposkopia

20 €
LBC 25 €
USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad  rámec limitu hradeného poisťovňou 10 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska  35 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska 25 €

Posun menzes na žiadosť pacientky 

15 €

Vyšetrenie sex.prenos.ochorení na žiadosť pacientky 

40€

Odber biologického materialu /kultivacie  na žiadosť pacientky

20 €

Vybratie Stehov

15 €

Vyšetrenie nekapitovanej pacientky 

65 €

HYCOFY

150 €
Cenník Tehotenstvo

Stanovenie tehotnosti

10 €

Fotka plodu

10 €

oGTT – tehotenský test na cukrovku na žiadosť pacienta

10 €

Manžel/partner pri vyšetrení

10 €

Určenie pohlavia pri USG vyšetrení

10 €

USG 4D morfológia na žiadosť pacientky

50 €

USG 3D/4D na žiadosť nekapitovanej pacientky

80 €

USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad  rámec limitu

hradeného poisťovňou v gravidite  (4x USG hradená poisťovňou)

20 €
Cenník Genetika

Trisomy test

350 €

Trisomy test XY

390 €

Trisomy test +

450 €

Trisomy complete

530 €

Tommorw

339 €

VERAgene (Matka a Otec)

700 €

PRESENTIA BRCA 1/2

680 €

PRESENTIA PRSNIK A GYNEKOLÓGIA

780 €

DNA Test otcovstva

200 €
Cenník Krvných odberov

Balík Prevencia +

15 €

TROMBO test ( antikoncepcia )

99 €
Balík “Aktívna žena”25 €
“Intímny” balík odberov20 €
Hormonálny Profil8 €
COVID Protilátky40 €
Základ
0
Výkony hradené verejným poistením
Použitie sterilizovaných kovových nástrojov
Bez elektronickej komunikácie
Prémium
50
Výkony hradené verejným poistením
Objednávanie na orientačný čas
Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
Informovanie o výsledkoch testov onkocytológie e-mailom, sms, prípadne telefonicky
Jednorázový elektronický oznam výsledkov
Možnosť zasielania výsledkov MMG, USG prsníkov a iných mailom
Predpríprava žiadaniek na osobne vyzdvihnutie
Posielanie žiadaniek a výmenných lístkov mailom
Komplexná elektronická komunikácia pre vyhodnotenie zdravotného stavu (na základe výsledkov alebo uvedených symptómov)
Aktivácia konta pre odosielanie požiadavky na recept do našeho interného systému ( bez nutnosti písať mail alebo telefonovať)
Pripomienka vyšetrenia formou sms
Administratívne potvrdenia
Odborný dozor špecialistu o pacientky ktoré plánujú tehotenstvo
Mimo akútne stavy ( svrbenie v pošve, zhodnotenie výsledkov, atď.) bez objednávania
Vedenie antikoncepcie, ktoré zahrňuje aj odbery krvi.
V rámci prevencie možnosť požiadať o odber krvi
Hormonálny balík krvi
Telefonické konzultácie s lekárom
On-line objednávanie 24 hodín denne
Garancia spätnej odozvy po ordinačných hodinách(zmeškaný hovor)
Štandard
7
Výkony hradené verejným poistením
Objednávanie na orientačný čas
Použitie jednorázových vyšetrovacích nástrojov
Informovanie o výsledkoch testov onkocytológie e-mailom, sms, prípadne telefonicky
Jednorázový elektronický oznam výsledkov
Sms notifikácia s pripomienkou vyšetrenia deň vopred
Elektronická konzultácia výsledkov

Platba možná len v hotovosti.