0940 656 300 gynekologiapetrzalka@gmail.com Poliklinika Šustekova 2, 852 16 Bratislava

Cenník

Jednorázový spotrebný materiál 

5,00 €

Jednorázový spotrebný materiál pre poistenca Dôvera

10,00 €

Elektronický oznam výsledkov /SMS,mail/

2,00 €

Dohľad nad hormonálnou antikoncepciou / rok

20,00 €

Vystavenie receptu na HAK na žiadosť pacientky na 6 mesiacov

10,00 €

Konzultácia bez zdravotnej indikácie

10,00 €

Folikulometria / 1 cyklus

20,00 €

Kolposkopia

20,00 €

LBC

25,00 €

USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad rámec limitu hradeného poisťovňou

10,00 €

Zavedenie vnútromaternicového telieska

35,00 €

Odstránenie vnútromaternicového telieska

25,00 €

Posun menzes na žiadosť pacientky

15,00 €

Vyšetrenie sex.prenos.ochorení na žiadosť pacientky

40,00 €

Odber biologického materialu /kultivacie na žiadosť pacientky

20,00 €

Vybratie Stehov

15,00 €

Vyšetrenie nekapitovanej pacientky

65,00 €

Stanovenie tehotnosti

10,00 €

Fotka plodu

10,00 €

oGTT – tehotenský test na cukrovku na žiadosť pacienta

10,00 €

Manžel/partner pri vyšetrení

10,00 €

Určenie pohlavia pri USG vyšetrení

10,00 €

USG 4D morfológia na žiadosť pacientky

30,00 €

USG 4D morfológia na žiadosť pacientky nekapitovanej pacientky

50,00 €

USG vyšetrenie na žiadosť pacientky a nad rámec limitu

hradeného poisťovňou v gravidite (4x USG hradená poisťovňou)

10,00 €

   

Manažment pacienta, ostatné výkony a služby na žiadosť pacientky / oznamovanie výsledkov OC (SMS, e-mail), používanie jednorázových nástrojov a sterilných plast. spekúl, e-mailové konzultácie,telefonické konzultácie s lekárom, možnosť zasielania výsledkov MMG, USG prsníkov e-mailom,administratívné výkony,stanovenie tehotnosti, starostlivosťo neplodné páry,koordinácia vyšetrenia s rešpektom k pracovnému harmonogramu pacienta / rok

50,00 €

   

Trisomy test

350,00 €

Trisomy test XY

390,00 €

Trisomy test +

450,00 €

Trisomy complete

530,00 €

   

Vystavanie potvrdenia o návšteve lekára

5,00 €

Kopírovanie/1 strana

5,00 €

Lekárske správy pre komerčné poisťovne

10,00 €

Potvrdenie o narodení dieťaťa

10,00 €

Kópia zdravotnej dokumentácie

50,00 €

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu

10,00 €

Popis USG nálezu pre rodinného príslušníka na žiadosť pacienta

10,00 €

Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia

20,00 €

Vystavenie lekárskej správy v cudzom jazyku

100,00 €