Genetika

PRESENTIA – DEDIČNÉ KARCINÓMY PRSNÍKA/ VAJEČNÍKOV/ ENDOMETRIA/A INÝCH

Test PRESENTIA je pre Vás vhodný ak bol  identifikovaný u jedného z vašich príbuzných alebo ak sa vo vašej rodine vyskytuje rakovina a vy môžete zistiť či ste zdedili jeden z génov, ktorý u Vás môže rozvinúť rakovinu .

Pozitívny výsledok znamená, že máte výrazne zvýšené riziko vzniku rakoviny. Neznamená to, že máte rakovinu alebo že sa u Vás  určite rozvinie.

Ak máte jeden z chybných génov, existuje 50% šanca, že ich prenesiete na všetky svoje deti, a 50% pravdepodobnosť, že ich má aj každý z vašich súrodencov.

Image
KARCINÓM PRSNÍKA/ VAJEČNÍKOV/ ENDOMETRIA - 26 GÉNOV
KARCINÓM PRSNÍKA - BRCA1 / BRCA2 2 GÉNY
DEDIČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA - 7 GÉNOV