Krvné balíky

Image

15€

Prevencia +

Balíček ponúka  parametre, ktoré môžu poukazovať na poruchu metabolizmu glukózy, ochorenie obličiek , ochorenia pečene, poruchu lipidového metabolizmu.

Onkomarkery

Onkomarkery sú opisované ako produkty nádorových buniek, ktoré sa uvoľňujú do krvi

♥  Krvný obraz

♥  Glukóza

♥  Močovina

♥  Kreatnin

♥  Bilirubin

♥  Bielkoviny

♥  Pečenové testy

♥  Testy na tuky

♥  Onkomarkery 

TROMBO TEST

Doporučuje sa pred nasadením hormonálnej substitučnej liečby alebo hormonálnej antikoncepcie, resp. počas dlhodobého užívania.

Dozviete sa, či netrpíte vysokým rizikom vzniku krvných zrazením alebo zhoršeným metabolizmom pečene.

Vyšetrované parametre

ο Faktor V (Leiden)

ο Faktor II (Protrombín)

ο Metyléntetrahydrofolátreduktázy

ο Krvný obraz s diferenciálom

ο Zrážanlivé testy: PT,APTT,Fibrinogén,D-dimér

ο Pečeňové testy:  ALP,ALT,GMT

Image

Trombóza

JE JEDNOU ZO NAJČASTEJŠÍCH PRÍČIN ÚMRTIA VO SVETE

99€

Zdravie ženy

ο Krvný obraz

ο Glukóza, Močovina, Kreatnin, Bilirubin, Bielkoviny

ο Pečenové

ο Lipidy a cholestreol

ο Minerály: Na, K, Ca, P, Mg

ο Zrážanlivosť krvi

Pohyb

Fyzický pohyb pomáha nielen telu, zlepší sa celkový zdravotný stav tela, krvný obeh, ale aj mozgu.  Ľudia ktorí cvičia, sú viac mentálne fit. 

 

Balíček je určený všetkým ženám bez ohľadu na vek.

Okrem vyšetrení obsiahnutých v balíku „prevencia plus “ ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, nedostatok minerálov a  zápal.

Image

25€
ImageImage

750€

DEDIČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA – 7 GÉNOV

null

Rakovina prsníkov a vaječníkov

Nositeľky mutácie BRCA2 génu majú celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 85 % a celoživotné riziko vzniku karcinómu vaječníkov 11 – 37 %. U žien, ktoré už ochoreli, je riziko vzniku druhého nádoru prsníka 40 – 60 %.

BRCA 1 a BRCA 2 SCREEN

Vyšetrenie BRCA1,2 SCREEN detekuje 24 najčastejších mutáci BRCA1,2 génov, které sa vyskytujú v populáci. Hovoríme o 17 najčastejších mutáci v génu BRCA1 a 7 najčastejších mutací v genu BRCA2. Tieto mutácie tvoríia 60,5% záchytnosti  génu BRCA1 a 36,2 % v génu BRCA2 .

Nositeľky mutácie BRCA2 génu majú celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 85 % a celoživotné riziko vzniku karcinómu vaječníkov 11 – 37 %. U žien, ktoré už ochoreli, je riziko vzniku druhého nádoru prsníka 40 – 60 %.

800€

DEDIČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA/ VAJEČNÍKOV/ ENDOMETRIA – 26 GÉNOV

„Komplet“ analýza ponúka okrem vyšetrení BRCA1 a BRCA2:

Dalšími významnými predispozičními génmy nádorov prsníka je CHEK2 gen a PALB2.

Vedci z Cambridge skúmali údaje o rodinách, v ktorých bola aspoň jedna žena s diagnostikovanou rakovinou prsníka a negatívnymi testami na mutácie BRCA1 a BRCA2. Zistili výskyt mutácie génu PALB2.

Image

20€

Krvné odbery

Je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav.

Zahŕňa základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom a taktiež diagnostiku ďalších sexuálne prenosných ochorení, ako sú HIV, syfilis, kvapavka

Možnosť dodiagnostikovania kultivačýnmi odbermi  ďalších sexuálne prenosných ochorení na chlamýdie a mycoplazmy.

40€

Komplet

 

Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG je zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie. IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u ľudí bez klinických príznakov infekcie SARS-CoV-2. Pretrvávajú v organizme niekoľko mesiacov až rokov po infekcii. Dávajú preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich, a pravdepodobne zabezpečujú aj následnú imunitu proti SARS-CoV-2.

null

15€ + cena podľa laboratória
Image

Doporučuje sa ako doplnkové vyšetrenie k preventivnej prehliadke

Objednať sa