Krvné balíky

Image

15€

Prevencia +

Balíček ponúka  parametre, ktoré môžu poukazovať na poruchu metabolizmu glukózy, ochorenie obličiek , ochorenia pečene, poruchu lipidového metabolizmu.

 

♥  Krvný obraz

♥  Glukóza

♥  Močovina

♥  Kreatnin

♥  Bilirubin

♥  Bielkoviny

♥  Pečenové testy

♥  Testy na tuky

TROMBO TEST

Doporučuje sa pred nasadením hormonálnej substitučnej liečby alebo hormonálnej antikoncepcie, resp. počas dlhodobého užívania.

Dozviete sa, či netrpíte vysokým rizikom vzniku krvných zrazením alebo zhoršeným metabolizmom pečene.

Vyšetrované parametre

ο Faktor V (Leiden)

ο Faktor II (Protrombín)

ο Metyléntetrahydrofolátreduktázy

ο Krvný obraz s diferenciálom

ο Zrážanlivé testy: PT,APTT,Fibrinogén,D-dimér

ο Pečeňové testy:  ALP,ALT,GMT

Image

Trombóza

JE JEDNOU ZO NAJČASTEJŠÍCH PRÍČIN ÚMRTIA VO SVETE

99€

Zdravie ženy

ο Krvný obraz

ο Glukóza, Močovina, Kreatnin, Bilirubin, Bielkoviny

ο Pečenové

ο Lipidy a cholestreol

ο Minerály: Na, K, Ca, P, Mg

ο Zrážanlivosť krvi

Pohyb

Fyzický pohyb pomáha nielen telu, zlepší sa celkový zdravotný stav tela, krvný obeh, ale aj mozgu.  Ľudia ktorí cvičia, sú viac mentálne fit. 

 

Balíček je určený všetkým ženám bez ohľadu na vek.

Okrem vyšetrení obsiahnutých v balíku „prevencia plus “ ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, nedostatok minerálov a  zápal.

Image

25€
ImageImage

750€

DEDIČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA – 7 GÉNOV

null

Rakovina prsníkov a vaječníkov

Nositeľky mutácie BRCA2 génu majú celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 85 % a celoživotné riziko vzniku karcinómu vaječníkov 11 – 37 %. U žien, ktoré už ochoreli, je riziko vzniku druhého nádoru prsníka 40 – 60 %.

BRCA 1 a BRCA 2 SCREEN

Vyšetrenie BRCA1,2 SCREEN detekuje 24 najčastejších mutáci BRCA1,2 génov, které sa vyskytujú v populáci. Hovoríme o 17 najčastejších mutáci v génu BRCA1 a 7 najčastejších mutací v genu BRCA2. Tieto mutácie tvoríia 60,5% záchytnosti  génu BRCA1 a 36,2 % v génu BRCA2 .

Nositeľky mutácie BRCA2 génu majú celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka 85 % a celoživotné riziko vzniku karcinómu vaječníkov 11 – 37 %. U žien, ktoré už ochoreli, je riziko vzniku druhého nádoru prsníka 40 – 60 %.

800€

DEDIČNÝ KARCINÓM PRSNÍKA/ VAJEČNÍKOV/ ENDOMETRIA – 26 GÉNOV

„Komplet“ analýza ponúka okrem vyšetrení BRCA1 a BRCA2:

Dalšími významnými predispozičními génmy nádorov prsníka je CHEK2 gen a PALB2.

Vedci z Cambridge skúmali údaje o rodinách, v ktorých bola aspoň jedna žena s diagnostikovanou rakovinou prsníka a negatívnymi testami na mutácie BRCA1 a BRCA2. Zistili výskyt mutácie génu PALB2.

Image

20€

Krvné odbery

Je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav.

Zahŕňa základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom a taktiež diagnostiku ďalších sexuálne prenosných ochorení, ako sú HIV, syfilis, kvapavka

Možnosť dodiagnostikovania kultivačýnmi odbermi  ďalších sexuálne prenosných ochorení na chlamýdie a mycoplazmy.

40€

Komplet

Hormonálny profil je dôležitým ukazateľom reprodukčného zdravia ženy. Ak si želáte otehotnieť a nejakú dobu sa to nedarí, alebo naopak tehotenstvo odkladáte na neskoršiu dobu, je na mieste zhodnotiť vašu hormonálnu rovnováhu a odhaliť prípadné odchýlky, které majú negativní dopad na plodnosť.

V našej ambulanci majú naše pacientky možnosť požiadať o diagnostiku hormonálného stavu.

Vyšetrenie hormónov z krvi v období 1. – 3. dňa menštruácie, v strede cyklu príp. v ovulačnej fáze nám dáva informáciu o stavu vaječníkov, ich schopnosti tvoriť dostatočný počet kvalitných vajíčok a možné odpovede na stimulačnú liečbu.

 Pre ovuláciu, oplodnenie a tehotenstvo je nevyhnutá vyvážená rovnováha ženských pohlavných hormónov .

V prvnom rade se jedná o hormóny, na ktorých závisí menstruačný cyklus.

null
Image
Zistením hladiny Anti-Mülliánského hormónu hormónu (AMH) je vhodným krokom pre ženy, ktoré odkladajú rodičovstvo na neskoršiu dobu. Každá žena sa rodí s určitým množstvom vajíčok, ktorých množstvo v prebehu života postupne klesá. AMH je hormón produkovaný folikulmi vo vaječníkoch, ktorého hladina priamo súvisí s počtem týchto folikulov a v ich dozrievajú vajíčka. K nárastu koncentrácie AMH docháza v puberte a vo veku 30 rokov začíná koncentrácie AMH klesať a s menopauzou sa ustáli úplne. Na základe koncentrácie AMH v krvi je možné odhadnúť individuálnu rezervu vajíčok pacientky. Hodnota AMH je dobrým ukazateľom, či je počet vajíčok dostatočný a plodnosť ženy optimálny, ale či jej schopnosť otehotnieť už klesá.

50€
Image
Vyšetrované hormóny : ­­

ο  Folikulostimulační hormón

ο  Luteinizační hormón

ο  Estrogén

ο  Progesterón

ο  Prolaktín

ο  Testosterón

ο  Progesterón

ο  Anti-Mullerov hormón

Každý z týchchto hormónov má behom menstruačného cyklu svoju presnú funkciu a ich porucha môže spôsobovať neplodnosť a poruchy men.cyklu.

Nepriaznivým faktorom je pre ženskú plodnosť nadbytok mužských hormónov v organizme. Najznámejším zástupcom je testosterón, ktorého hladina u žien musí byť nízká, inak sa u  ich môžu rozvinoúť niektoré mužské znaky a zníží sa ich plodnosť.

Vysoká hladina testosterónu se mimoiného prejavuje s tendenciou k mastení  pokožky a k výskytu akné.

Nadbytek horóonu prolaktínu, môže mať u nekojiacich žien negativny vlyv na plodnosť, protože spôsobuje poruchy ovulácie.

Vysoká hladina estrogénu vedie ku strate libidla a priberaniu na hmotnosti. Nízká hladina estrogénu sa projevuje pocitem suchosti v pošve.

Image

Doporučuje sa ako doplnkové vyšetrenie k preventivnej prehliadke

Objednať sa