LBC cytológia

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC

Čo je to cytológia?

 

 

Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice vrstva povrchových buniek (tzv. ster, alebo vzorka), ktoré sa následne v laboratóriu ofarbia a vyhodnotia. Ster sa na krčku maternice odoberá z dvoch miest: z vonkajšej časti krčka maternice – ektocervixu a z vnútornej časti krčka (kanála hrdla) – endocervixu. Je to preto, lebo v uvedených častiach krčka maternice sa nachádzajú rôzne typy výstelky – epitelu. Na povrchu krčka maternice je krycí, dlaždicobunkový epitel,  v kanáliku hrdla maternice je žľazový, cylindrický epitel. Každý z epitelov môže podliehať onkologickým zmenám samostatne. Môže sa stať, že na povrchu krčka je nález v poriadku, ale o 5 mm hlbšie, v kanáliku hrdla maternice je už pokročilý predrakovinový, alebo dokonca rakovinový proces. Úlohou onkologickej cytológie je zachytiť počínajúce rakovinové zmeny na krčku maternice u inak zdravých žien v rámci preventívej gynekologickej prehliadky.  Zákernosť rakoviny spočíva hlavne v tom, že závažné chorobné zmeny na krčku maternice môžu byť dlhú dobu, aj niekoľko rokov, bezpríznakové.

V čom spočíva rozdiel jednotlivých metód cytologického vyšetrenia?

  1. Pri konvenčnej cytológii na to, aby sa na skle zachytil dostatočný počet buniek, je potrebné štetôčku opakovane natierať na sklo. Nevýhodou tohto postupu je skutočnosť, že opakovaným natieraním vznikajú vo vzorke vrstvy na seba uložených a navzájom sa prekrývajúcich buniek, často s prímesou krvi a hlienu. Tieto vzorky sa podstatne ťažie hodnotia a niektoré sa ani vyhodnotiť nedajú a vyžadujú opakované gynekologické vyšetrenie s odberom novej vzorky. Okrem toho pomerne veľká časť buniek sa zo štetôčky na sklíčko vôbec nedostane a uniká tak vyšetreniu – až 70%!
  2. Pri LBC sú bunky uložené v roztoku očistené od krvi, hlienu a iných prímesí a uložené automatom na sklíčko v jednej vrstve. Preto je preparát prehľadný, ľahko čitateľný a ďaleko presnejšie sa dá vyhodnotiť. Záchytnosť poškodených buniek je 2 až 4 násobne vyššia ako pri konvenčnom vyšetrení.

Aké sú ĎALŠIE výhody LBC oproti konvenčnému cytologickému vyšetreniu?

 

  1.  Možnosť vyšetriť BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI buniek vo vzorke. V prípade podozrenia na predrakovinový stav je totiž možné bunky ofarbiť špeciálnym IMUNOCYTOCHEMICKÝM farbením, ktoré priamo vo vzorke označí poškodené bunky, presnejšie určí charakter zmien a stanoví diagnózu a prognózu.
  2. Zo vzorky LBC je možné okrem cytologického vyšetrenia stanoviť aj iné súbežné závažné nálezy, ako je napr. infekcia HPV (Human Papilloma Virus), Herpes vírusom a inými patologickými mikroorganizmami.

 Dalšie dôležité rozdiely:

Pri cytologickom vyšetrení si rozdiel medzi klasickou cytológiou a LBC sama nevšimnem. Zato v laboratóriu ho pocítia ako zásadný, keďže sa im moje bunky v roztoku z LBC budú skúmať omnoho jednoduchšie. Pri vyhodnocovaní vzorky pomáha cytológovi počítačom riadený automatický mikroskop, ktorý sa pri identifikácii podozrivých buniek nemýli. Keď mi po oznámení výsledku môj gynekológ povie, že som v poriadku, môžem sa na výsledok LBC s istotou spoľahnúť a byť pokojná.

„Klasická“ cytológia

„Liquid-Based“ cytológia

„Liquid-Based“ cytológia pomocou počítačom riadeného automatického mikroskopu

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien do 50 roku veku.

V našich podmienkach zdravotné poisťovne VšZP a Dôvera hradia len konvenčné cytologické vyšetrenie.

Využite aj Vy možnosť zaradiť sa do skupiny pacientok ,ktorá ponuka spičkovú zdravotnú startostlivost o Vaše zdravie.

CENA
25€

ZP  Union  LBC uhrádza.