Trisomy test(vady plodu)

Čo je TRISOMY test

DNA matky a dieťaťa

TRISOMY test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť chromozómových porúch plodu už od 11. týždňa gravidity. V prípade záujmu je možné zistiť aj pohlavie plodu.

V porovnaní s inými skríningovými metódami:

  • má vyššiu senzitivitu a špecificitu pre záchyt  sledovaných porúch,
  • minimalizuje falošne pozitívne výsledky,
  • znižuje počet potrebných amniocentéz,
  • nepredstavuje pre matku ani dieťa žiadne riziko.

V prípade záujmu budúcej mamičky je možné prostredníctvom TRISOMY testu zistiť aj pohlavie plodu.

V krvi matky koluje už v ranom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou genetického vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt trizómií (troch rovnakých chromozómov).

Spoľahlivo-

s vysokou citlivosťou vyšetrenia

Bezpečne-

bez rizík pri odbere

Bezbolestne-

z krvi matky

Rýchlo-

výsledky do 5 dní

Skoro-

už od 11. týždňa tehotenstva

Baliky

TRISOMY test

Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

350 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

 

TRISOMY test xy

TRISOMY test xy

Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)

390 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test +

Downov syndróm (trizómia 21)

Edwardsov syndróm (trizómia 18)

Patauov syndróm (trizómia 13)

 

Pravdepodobné pohlavie plodu

 

Turnerov syndróm (45 X)

Klinefelterov syndróm (47 XXY)

XYY syndróm (47 XYY)

XXX syndróm (47 XXX)

 

DiGeorgeov syndróm (22q11)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)

Cri-du-chat syndróm (5p15)

Syndróm delécie 1p36

Wolfov-Hirschhonov syndróm (4p16.3)

450 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ 
alebo lekársky genetik

TRISOMY test Complete

TRISOMY test Complete

Skríning všetkých 46 chromozómov plodu zameraných na detekciu:
– porúch počtu chromozómov (trizómie, monozómie)

– nadbytočných alebo chýbajúcich častí niektorého zo 46 chromozómov 

spoľahlivý výsledok doplnený o najnovšie poznatky o prípadných chromozómových poruchách

– bezplatné overenie pozitívneho výsledku najpodrobnejšou diagnostickou metódou –

GenomeScreen prenatal

530 eur

Stanovenie výsledkov 
5 pracovných dní*

Vyšetrenie indikuje gynekológ
alebo lekársky genetik

Výhody:

  • Termín do 24 hod
  • Urýchlený výsledok
  • Od 11 týždňa tehotenstva

Objednať sa môžete prostredníctvom nášho tel čísla alebo cez náš online formulár. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel: 0948251661.